Byg-Garanti

Tømrerfirmaet E. Kristensen og Søn ApS hører ind under Byg Garanti, som dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde.

E. Kristensen & Søn Aps – Byg-Garanti​

Hvad er Byg Garanti?

Byg Garanti dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis et medlem af Dansk Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke kan efterleve afgørelsen – fx på grund af konkurs, død, ophør eller lignende. Byg Garanti dækker maksimalt 100.000,- kr. inkl. moms pr. byggesag.​

Hvad dækker Byg Garanti?

Byg Garanti dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres:

  • Én- eller to-familieboliger
  • Ejerlejlighed eller andelsbolig
  • Sommerhus
  • Privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug
  • Lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv

Hvor længe dækker Byg Garanti?

Byg Garanti gælder i 5 år efter aflevering af arbejdet under forudsætnng af, at virksomheden er medlem af Dansk Byggeri, når aftalen indgås.

Læs evt. mere på https://www.byggaranti.dk/